Boule i Den Norske Forening

 

 

Boulegruppen hjemmesiden/Facebook

 

 

Boulegruppen – Noruegos

 

Norsk Forenings Boulegruppe har 25 årsjubileum i 2019. 

 

I 2018 har vi  dessverre mistet den store flotte boulebanen bak Norsk Forening, og fått erstattet denne med tre baner. Det kan spilles to lag samtidig på hver bane.

Inntil videre kan vi også benytte erstatningsbanen som ligger like ved foreningen.

 

Medlemskontingenten er 10 euro pr. år. Det er ønskelig at kontingenten betales forskuddsvis på slutten av året.

 

Spilledager:

Mandager, onsdager og fredager kl. 11.00

 

Det arrangeres Internkonkurranse en gang i året, neste gang februar 2019.

 

Det avholdes et Bouleårsmøte og en Boulefest pr. år. Middagen blir sponset med 5 euro pr. gang.

 

Nytt styre ble valgt 17.11.18:

 

Formann:               Grete Folkedahl

Nestformann:       Solveig Tandberg

Kasserer:                Lisbeth Hanisch

Revisor:                   Tor-Arne Gihlemoen

Festkomite:            Grete Folkedahl, Solveig Tandberg og Laila Finholth