Velkommen

 

til

 

 Årsmøte i Boulegruppen

 

 

 

i Norsk Forening Costa del Sol

 

 

 

Lørdag 17. November kl. 17

 

 

 

Påmelding i foreningen, senest 12. nov.

 

 

 

Program:

 

  • Informasjon, diskusjon
  • Valg av nytt styre
  • Eventuelt
  • Middag (gruppen sponser med 5 euro)

 

 

Nye spilletider for NORUEGOS

NF. Boulgruppe

Fredag 16 Feb Kl.10,00

Fra neste uke,fra mandag 19 Feb: 

Mandager og Onsdager Kl.10.00

Fredager:Kl.14.00

Boulegruppen møtes 3 dager i uken, Mandag, Onsdag og Fredag.

Boule spilles fra kl. 1100 til ca 1300.

Nytt styre: Leder Lars-Harald Torbjørnsen 

                  Styremedlem Roald Kjønstad

                  Kasserer Liv Grønlien

Ønsker du å være med ta kontakt med Foreningen eller en av overnevnte.

 

Internkonkurransen ble ifjor vunnet av:

Liv Grønlien og Ingvar Torsholt

Konkurransen ble gjennomført i februar, premieutdeling i mars med påfølgende lunsj

hos La Chispa.

Ny Internkonkurranse begynner i februar 2017