Boule i Den Norske Forening

 

 

Boulegruppen hjemmesiden/Facebook

 

 

Boulegruppen – Noruegos

 

Norsk Forenings Boulegruppe har 25 årsjubileum i 2019. 

 

I 2018 har vi  dessverre mistet den store flotte boulebanen bak Norsk Forening, og fått erstattet denne med tre baner. Det kan spilles to lag samtidig på hver bane,til sammen kan 36 medlemmer spille, 6 stk. på hvert lag

« Det arrangeres internkonkuranse en gang i året, neste gang februar 2020»

 

«Nytt styre ble valgt for to år 17.11.18»

 

 

Medlemskontingenten er 10 euro pr. år. Det er ønskelig at kontinenten betales fra 1.jauar 2020

 

Spilledager:

Mandager, onsdager og fredager kl. 11.00

 

Det avholdes et Bouleårsmøte og en Boulefest pr. år. Middagen blir sponset med 5 euro pr. gang.

 

Nytt styre ble valgt for to år 17.11.18:

 

Formann:               Grete Folkedahl

Nestformann:       Solveig Tandberg

Kasserer:                Lisbeth Hanisch

Revisor:                   Tor-Arne Gihlemoen

Festkomite:            Grete Folkedahl, Solveig Tandberg og Laila Finholth