Alpingruppen

 

 

 

Alpingruppen har egen facebookside, en lukket gruppe bare for Alpingruppens medlemmer. Den finnes under navnet "Alpingruppen Costa del Sol".

 

 

Alpingruppen   

Alpingruppen Costa del Sol står for hyggelige søndagsturer i skog og mark fra starten av oktober til rundt påske, med et lite opphold rundt jul.

Vi møtes hver søndag kl 1100 ved portalene på Feriaplassen i Fuengirola, etpar hundre meter fra Norsk Forenings lokaler.

Alle kan bli med, det kreves ingen påmelding. Som regel kjører vi i egne biler, og de som ikke selv har bil, sitter selvfølgelig på med dem som har. 

Vi kjører gjerne en halvtimes tid til et passende sted i lokalområdet, f.eks. Mijasfjellene eller Entrerrios. Så vandrer vi en times tid, tar pause med medbragt kaffe e.l. og noe å bite i, hvoretter vi returnerer til bilene. Men turen er ikke slutt før vi samles på en passende kafe for en liten forfriskning, kanskje også en matbit. Det hele er riktig uformelt. – En gang iblant har vi også en noe lengre tur for å bli kjent med og vandre i andre områder.

Gruppen er selvstendig, men nært knyttet til Norsk Forening. For tiden ledes gruppen av Olaf Jakhelln (tel +47 909 25 906) som en slags koordinator og kasserer, mens det er flere medlemmer som har påtatt seg oppgaven som turleder den enkelte søndag.

Når man har vært med noen ganger, melder man seg gjerne inn i gruppen og betaler en årskontingent på 10 €. Gruppen har for øyeblikket (oktober 2019) 100 registrerte medlemmer. 

Det hender vi steller istand en førjulsfest, og kanskje en vårfest før påsle, subsidiert for medlemmer. Og en sjelden gang har vi en overnattingstur.

I januar startet vi søndag 12. januar. Siste tur denne sesongen blir palmesøndag 5. april. Så regner vi med å komme igang igjen i starten av oktober.

oj200203