Skriverne på Solkysten

Skrivegruppen - Skriverne på Solkysten - ble dannet med initiativ fra Beate og Stein Winther i februar 2014. Initiativet ble velvillig imøtekommet av Norsk Forening og innlemmet her som en av foreningens undergrupper.

Medlemmene møtes en gang i uka med en nyskrevet tekst og gjennomgår systematisk alle tekstene med det som skal til av mye ros og litt ris.

Idag består gruppen av  Hans Petter Lindøe, Inger Elise Hansen, Yngvar Sofiedahl, Solveig Tandberg, Karin van Baalen Baumbach og Gro Haavik. Til høsten planlegges det å utvide gruppen  med 1-2 personer.

Hans Petter Lindøe er gruppens talsperson/kontaktperson : hanspl@broadpark.no 

Vi har nå vært i konstant aktivitet i over fire år og kan skilte med en samlet produksjon på over 1000 tekster.

 

                                                           Kul

Redigert 28.04.2018