Forside

Skriverne på Solkysten

Skrivegruppen - Skriverne på Solkysten - ble dannet med initiativ fra Beate og Stein Winther i februar 2014. Initiativet ble velvillig imøtekommet av Norsk Forening og innlemmet her som en av foreningens undergrupper.

Medlemmene møtes nå hver tiende dag - mandager og torsdager - med en nyskrevet tekst, og gjennomgår systematisk alle tekstene med det som skal til av mye ros og litt ris.

Idag består gruppen av  Hans Petter Lindøe, Inger Elise Hansen, Yngvar Sofiedahl, Solveig Tandberg, Karin van Baalen Baumbach og Gro Haavik og Lill Karoliussen. 

Hans Petter Lindøe er gruppens talsperson/kontaktperson : hanspl@broadpark.no 

 

 

                                                           🙂

Redigert 25.11.2018