Medlemskap i Norsk Forenig

Bli Medlem i NORSK FORENING

30 Euro per år

Vi ønsker å være en trygg og god forening for nordmenn som er her for kortere tid.

Og foreningen er avhengig av å ha flest mulig medlemmer. Viktig å vite, er alle som hjelper til er frivillige medarbeidere.

Og det er flere fordeler ved å være medlem, det lønner seg:

- Komme til en Norsk Forening hvor man kan hygge seg, gjøre bekjentskaper,

   kjøpe mat, få event. informasjoner, kjøpe norsk avis mm.

- Reduksjon i pris ved hyggekvëlder (5 Euro)

- Reduksjon  i pris ved turer (10 Euro)

- Fortrinnsrett ved turer

- Medlemsmøter med informasjon, foredrag og gratis servering.

- Behjelpelig med juridisk rådgivning

- Gratis tilkobling til Internett i Foreningens lokaler

- Bli medlem i Boulegruppen.