NYTT FRA NAV

NYTT FRA NAV

 S ervicekontoret til NAV i Spania er nedlagt 

Registrer deg i Spania
Spania krever at alle utlendinger som har til hensikt å oppholde seg mer enn tre måneder i landet, skal registreres i Sentralregistrert for utlendinger i Spania. For å få tilgang til kommunale tjenester og informasjon fra kommunen anbefaler vi at du melder deg inn i manntallet i kommunen hvor du bor. Praksis kan variere i de ulike kommunene, så ta derfor kontakt med kommunen du bor i for nærmere informasjon.

- Helserettigheter i Spania (både som fastboende og ved kortvarige opphold). Helseområdet administreres av Helfo (Helseøkonomiforvaltningen i Norge). Nærmere informasjon finner du på helfo.no eller ved å kontakte Helfo på telefon 0047 33 51 22 80.

Europeisk helsetrygdkort
- Ved ferieopphold eller andre kortvarige opphold i Spania: Bestill kortet på helfo.no eller ved å ringe Servicetelefonen 815 700 30.