Frivillighetsarbeide
Frivillig hjelp
 


FRIVILLIGHETSARBEIDE


Den norske forenings arbeide og økonomi er basert på frivillig arbeide fra foreningens medlemmer.


Dette gjelder for formann, nestformann og styremedlemmer, og de som driver foreningens forskjellige tilbud.


Det frivillige arbeidet organiseres av styret.


Kjøkkentjenesten er det arbeidet som krever størst innsats fra frivillige medlemmer.

Det er servering i den tiden foreningen holder åpent og det serveres middag alle ukedager fra kl. 13,00

Det er kokk og minst to til tre serveringshjelpere hver dag. Disse er også ansvarlig for at lokalene er ryddige og pene hver dag.

De stiller også opp ved div. tilstelninger i forbindelse med høytider og annet.

De frivillige er med på dugnader i foreningen når dette skulle være aktuelt, eksempelvis rydding og storrengjøring et par ganger i året.Det er også medlemmene selv som er med og leder og hjelper til i foreningens øvrige aktiviteter som medlemsmøter, Quiz  bingo, boule, turer, alpinturer, mm.

De som er med i det frivillige arbeidet i foreningen, stiller gjerne opp og synes at arbeidet er hyggelig. De ser positivt på samarbeidet seg i mellom og det å bli kjent med andre nordmenn som er på Solkysten. De ser fram til at så mange som mulig deltar i foreningens tilbud og aktiviteter. Foreningen oppfordrer alle som har lyst og mulighet til det, om å melde seg som frivillig hjelp.

Et moderne og velutstyrt kjøkken gir medlemmene mulighet til en hyggelig og velsmakende opplevelse under besøket i Foreningen. Bildet viser et klipp fra serveringsdisken som betjenes av frivillige.