Styret i Norsk Forening

NYTT STYRE

Kjære medlemmer i Norsk Forening Costa del Sol.

Etter ekstraordinær generalforsamling 20. mars 2019 er styret sammensatt slik:

President Olaf Jakhelln
Visepresident Gunnar Finholth
Sekretær Britt Helén Johansen
Kasserer Anette Langfeldt
Styremedlemmer 
                Elisabeth Petterson
                Grete Klavenes
                Marit Braute
Varamedlemmer
                1. Bjørg Størkersen
                2. Helen Gusjås

Det første styremøte med denne sammensetning holdes mandag 25. mars. Der vil det bli tatt stilling til aktivitetene fremover. Vi er selvfølgelig ivrig opptatt av å komme i gang så snart som mulig, men må se til at det hele går riktig for seg.

Etter styremøtet vil vi gå ut med nærmere orienteringer.


Hilsen Olaf Jakhelln 21. mars 2019