Styret i Norsk Forening

Styret i Norsk Forening fra oktober 2021


President:            Gunnar Finholth

Visepresident:      Helen-Marie Gusjås

Sekretær:            Arne Bjørndal

Kasserer:             Terje Hølland

'Styremedlemmer: Anne Marie Næss

                            Elisabeth Petterson

                            Vibeke Wiers

1.Varamedlem      Hans Petter Lindøe

2. Varamedlem     Hans Petter Walin