Styret i Norsk Forening

Omrokkering av styre i Norsk Forening frem til Årsmøte i Oktober 2021


President:            Gunnar Finholth

Visepresident:      Helen-Marie Gusjås

Sekretær:            Elisabeth Petterson

Kasserer:             Grete Klavenes

'Styremedlemmer: Anne Marie Næss

                            Grete Klavenes

                            Marit Braute

1.Varamedlem      Hans Petter Lindøe