Styret i Norsk Forening
Norsk Forening Costa del Sol

Ordinær generalforsamling 23 februar 2018Styret

President:              Herman Larssen
Visepresident:       Vigdis Holmeide
Sekretær:               Britt Helen Johansen
Kasserer:                Anette Langfeldt 
Styremedlem:        Elisabeth Petterson
Styremedlem:        Inger Jakhelln
  Styremedlem       Grete Klavenes
       
 Varamedlemer:
 Varamedlem:           Marit Braute   
 Varamedlem:           Solveig Håkensen   

Revisjon

Revisorer:                 Ragnar Huser
                                  Frøydis Hunnes

Deres stedfortredere: Marit Heimen
                                       Laila Finholth

Valgkomite:   leder: Gunnar Finholth
                                    Solveig Tandberg
                                    Grete Folkedal