Styret i Norsk Forening

  Det nye styret i Norsk Forening

President:            Gunnar Finholth

Visepresident:      Helen-Marie Gusjås

Sekretær:            Britt Helén Johansen

Kasserer:             Lill Marring Sander

Styremedlemmer:

                         Elisabeth Petterson

                         Marit Braute

                         Grete Klavenes

Varamedlemmer:

                        Hans Petter Lindøe

                        Anne Marie Næss